štvrtok, 26. augusta 2021   
Informácia Akreditované inovačné vzdelávanie VÚDPaP
Akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré Vám pomôže s návratom do škôl a prípravou na maturitné ročníky. Odkaz na ďalšie informácie.
pondelok, 24. mája 2021   
Informácia Vzdelávanie v inovatívnych prístupoch v kariérovej výchove a poradenstve
Už dnes sa môžete prihlásiť do ďalších kôl vzdelávania zameraného na rozvoj životných zručností detí, pedagogických a odborných zamestnancov, v rámci ktorého zážitkovou formou spoznáte inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve. Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých typov škôl.
Viac o programe a jeho benefitoch si prečítajte na tomto odkaze.
Prihlásenie a ďalšie informácie na tomto odkaze.
piatok, 21. mája 2021   
Informácia Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom
Od 1.6. do 15.6. prebieha zber záujmu žiakov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom. Viac informácií je na tejto stránke. Zber je možné uskutočniť spolu so zberom záujmu o štúdium na ostatných stredných školách, tento zber však trvá až do 6.7.2021.
piatok, 19. februára 2021   
Informácia Zamestnanci ŠVS sú na home office
Zamestnanci ŠVS vykonávajú prácu z domu do odvolania, preto prosíme aby ste pri komunikácii používali email. Emaily zamestnancov sú uvedené na stránke kontaktov.
pondelok, 4. januára 2021   
Informácia Informácia pre výchovných a karierových poradcov na školách.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil články a webináre o inováciách a aktuálnych témach. Tieto obsahy sú pevne zasadené do kontextu vo vzdelávaní Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách, ktoré VÚDPaP ponúka všetkým samostatným odborným a pedagogickým zamestnancom na školách aj v roku 2021.

Ak ste ešte neposlali prihlášku na vzdelávanie v kariérovej výchove na školách, môžete tak urobiť: https://forms.gle/AK6DAxATsZRpTV759

Viac informácií o vzdelávaní nájdete na odkaze.
štvrtok, 9. apríla 2020   
Informácia Obnovme učenie na diaľku s vizuálnym kontaktom učiteľa a žiaka počas pandémie
Využite bezplatné komunikačné nástroje a odbornú podporu pre učenie na diaľku, pre obnovu jedinečného osobného kontaktu učiteľa so žiakom a denného režimu žiaka pri učení. V dobe krízy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, členovia Digitálnej koalície a početní odborne zdatní dobrovoľníci pre vás pripravili komunikačné nástroje. Školy môžu o pomoc pri rozbiehaní učenia na diaľku požiadať aj:
  • centrum podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase 8:00-16:00 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 , alebo emailom na adresu helpdesk@iedu.sk
  • sieť školských výpočtových stredísk CVTI SR podľa krajskej príslušnosti:
  • bratislavský kraj: videokonf@svsba.sk ∼ trnavský a nitriansky kraj: videokonf@svspn.sk banskobystrický kraj: videokonf@svsbb.sk ∼ žilinský a trenčiansky kraj: videokonf@svslm.sk košický a prešovský kraj: videokonf@svsmi.sk
Schéma integrovanej podpory pre učenie na diaľku s vizuálnym kontaktom učiteľa a žiaka

Viac na stránke
digitalnakoalicia.sk
piatok, 6. marca 2020   
Informácia Maturita 2019 - zverejňovanie tém
Dňa 11.3. prebehne generálna skúška zverejňovania tém. Vzhľadom na zrušenie externej časti maturitnej skúšky, témy nebudú zverejňované. Maturitné témy.
utorok, 17. decembra 2019   
Informácia Súťaž 3D tlač
Pripravujeme 3.ročník súťaže stredoškolákov v tvorivosti, modelovaní a kreativite 3D tlač . Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR-Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica .
Školské kolo súťaže je potrebné realizovať do 9.3.2020.
Celoštátne kolo sa uskutoční 2.4.2020 v CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica.

Viac informácií na adrese 3D tlač
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB