utorok, 19. marca 2019   
Informácia Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom
V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). Podrobnejšie informácie sú na stránke zberu.
štvrtok, 25. apríla 2019   
Informácia Dni kariérneho poradenstva
V priloženom súbore nájdete informáciu pre výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ a SŠ o pripravovanom spoločnom podujatí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.


Informácie o podujatí
pondelok, 4. marca 2019   
Informácia Maturita 2019 - zverejňovanie tém
Dňa 8.3. prebehne generálna skúška zverejňovania tém. V týždni od 11.3. do 15.3. budú na doleuvedenej stránke zverejnené maturitné témy a kľúče správnych odpovedí. Maturitné témy.
pondelok, 11. februára 2019   
Informácia Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov
Pokyny a ďalšie materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
streda, 6. februára 2019   
Informácia ROBOCUP 2019
ROBOCUP 2019.
Videoukážka ROBOCUP 2018 - Spojená škola Martin Pozri video.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB
piatok, 18. januára 2019   
Informácia Trenčiansky robotický deň 2019
Medzinárodná súťažná prehliadka robotov žiakov základných a stredných škôl, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, sa uskutoční 3. - 4. apríla 2019 v areáli výstaviska Expo Center, a.s. Podtémou akcie je Ekorobotika a Industry 4.0. Súčasťou prehliadky sú prezentácie firiem a vysokých škôl. Viac informácií na Trenčiansky robotický deň 2019
štvrtok, 11. októbra 2018   
Informácia Odstávka Dátového centra
V zmysle uznesenia vlády SR č. 247/2104 realizuje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vládnu úlohu migrácie informačných systémov rezortu školstva do Vládneho cloudu. Samotné sťahovanie je naplánované na dni 15. 11. 2018 od 18:00 h. do 20. 11. 2018 24:00 h. Počas tohto sťahovania príde k odstávke celej infraštruktúry dátového centra rezortu školstva a informačných systémov, ktoré sú v ňom prevádzkované. Odstávka sa dotkne informačných systémov Maturia, Testovanie 5 a Mapa regionálneho školstva.
piatok, 23. februára 2018   
Informácia Celoslovenská súťaž žiakov ZŠ a SŠ ROBOCUP 2018
Na adrese
-Propozície súťaže Robocup 2018
Súťažiaci Robocup 2018 je zoznam súťažiacich žiakov zo Slovenska mimo BA kraj, ktorým budú preplatené náklady (strava, ubytovanie) z rozpočtu projektu IT Akadémia -vzdelávanie pre 21 storočie a súťažiacich z BA kraja, ktorým rovnaké náklady súťaže budú preplatené z rozpočtu CVTI SR.
V prípade nezrovnalostí, návrhov zmien pošlite email na adresu: peter.homola@svsbb.sk do 23.2.2018
Dňa 6.2.2018 bolo spustené prihlasovanie do súťaže ROBOCUP 2018.
Elektronická prihláška pre súťažiach a vedúcich tímov.

Informácie k prihláseniu.

Organizačné pokyny k súťaži.

Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 20.2.2018
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB