piatok, 19. februára 2021   
Informácia Zamestnanci ŠVS sú na home office
Zamestnanci ŠVS vykonávajú prácu z domu do 19.3., preto prosíme aby ste pri komunikácii používali email. Emaily zamestnancov sú uvedené na stránke kontaktov.
pondelok, 4. januára 2021   
Informácia Informácia pre výchovných a karierových poradcov na školách.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil články a webináre o inováciách a aktuálnych témach. Tieto obsahy sú pevne zasadené do kontextu vo vzdelávaní Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách, ktoré VÚDPaP ponúka všetkým samostatným odborným a pedagogickým zamestnancom na školách aj v roku 2021.

Ak ste ešte neposlali prihlášku na vzdelávanie v kariérovej výchove na školách, môžete tak urobiť: https://forms.gle/AK6DAxATsZRpTV759

Viac informácií o vzdelávaní nájdete na odkaze.
streda, 29. apríla 2020   
Informácia Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: Rozhodnutie
streda, 29. apríla 2020   
Informácia Aktualizované informácie k Prijímacím skúškam
"Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020." Kritériá prijímačky
pondelok, 27. apríla 2020   
Informácia Aktualizované informácie k maturitám a záverečným skúškam
MŠVVaŠ zverejnilo aktualizované informácie na stránke učímenadiaľku.sk
streda, 15. apríla 2020   
Informácia Výnimka ÚVZ pre konanie maturitných a prijímacích skúšok na SŠ
Úrad verejného zdravotníctva SR udelil výnimku pre SŠ a zároveň stanovil podmienky, za ktorých môžu prebiehať maturitné a prijímacie skúšky na stredných školách. Plné znenie opatrenia
štvrtok, 9. apríla 2020   
Informácia Obnovme učenie na diaľku s vizuálnym kontaktom učiteľa a žiaka počas pandémie
Využite bezplatné komunikačné nástroje a odbornú podporu pre učenie na diaľku, pre obnovu jedinečného osobného kontaktu učiteľa so žiakom a denného režimu žiaka pri učení. V dobe krízy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, členovia Digitálnej koalície a početní odborne zdatní dobrovoľníci pre vás pripravili komunikačné nástroje. Školy môžu o pomoc pri rozbiehaní učenia na diaľku požiadať aj:
  • centrum podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase 8:00-16:00 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 , alebo emailom na adresu helpdesk@iedu.sk
  • sieť školských výpočtových stredísk CVTI SR podľa krajskej príslušnosti:
  • bratislavský kraj: videokonf@svsba.sk ∼ trnavský a nitriansky kraj: videokonf@svspn.sk banskobystrický kraj: videokonf@svsbb.sk ∼ žilinský a trenčiansky kraj: videokonf@svslm.sk košický a prešovský kraj: videokonf@svsmi.sk
Schéma integrovanej podpory pre učenie na diaľku s vizuálnym kontaktom učiteľa a žiaka

Viac na stránke
digitalnakoalicia.sk
streda, 1. apríla 2020   
Informácia Rozhodnutie ministra.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celé znenie rozhodnutia