ŠVS Banská Bystrica prevádzkuje portál WikiEdu - Školskej wiki encyklopédie pre správcov počítačových učební ale aj ostatných pedagógov a žiakov. Cieľom WikiEdu je s pomocou komunity vytvoriť portál na zdieľanie a diskutovanie o hardvéri, softvéri, internetových službách a pomôcť tak robiť správne rozhodnutia pri ich nákupe alebo používaní. Ďalej sa tu dajú nájsť informácie o pomôckach a softvéri, ktorý môžu učitelia a žiaci používať pri vyučovaní.

Prehľad kategórií WikiEdu

  • Hardvér - ak sa neviete rozhodnúť aký hardvér by ste mali kúpiť, alebo by ste radi vedeli čo odporúčajú vaši kolegovia.
  • Softvér - kategória obsahuje veľa užitočného softvéru a to nie len pre správcov počítačových učební, ale aj pre učiteľov a žiakov. Stránky obsahujú aj návody ako pracovať s príslušným softvérom, prípadne odkazy, kde sa tieto návody nachádzajú.
  • Údržba systému - tipy a triky pre správcov od správcov. Riešenia mnohých opakujúcich sa problémov.
  • Videoprednášky - novinky zo Slovenska a aj zo sveta. Návody aj o tom ako by sme mohli robiť veci lepšie.
  • Videotutoriály - zoznam užitočných odkazov na rôzne videonávody k niektorým programom.
  • Vyučovacie predmety - odkazy na učebné pomôcky a zaujímavé stránky pre rôzne vyučovacie predmety.
  • Internetové služby - prehľad internetových služieb rôzneho zamerania