Maturita

Školské výpočtové strediská sa spolupodieľajú na realizácii externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky na stredných školách. Hlavným realizátorom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Hlavnou úlohou ŠVS je prevádzka web portálu pre prihlasovanie žiakov na EČ a PFIČ maturitnej skúšky na adrese https://maturita.svsbb.sk. Súčasťou portálu je:

  • elektronické prihlasovanie žiakov
  • technická a programová podpora pre školy
  • aktualizácia údajov škôl a prihlásených žiakov
  • publikovanie tém a zadaní PFIČ
  • elektronická distribúcia výsledkov EČ na školy
  • zber údajov o výsledkoch PFIČ
  • tvorba štatistických výstupov
  • aktualizácia a testovanie systému

Vyhľadanie maturitného kódu školy

Do každého z vyhľadávacích polí zadajte maximálne jedno slovo (napr. názov školy, ulicu, obec...) a zvoľte podmienku vyhľadávania A ak sa obe slová majú náchádzať v údajoch školy alebo zvoľte podmienku ALEBO ak sa má v údajoch školy nachádzať aspoň jedno zo slov. Zadaný text sa vyhľadáva v údajoch školy v položkách názov, adresa, ulica, PSČ a kód školy (IČO). V prípade, že školu nemôžete nájsť, postupujte podľa pokynov NIVAM-u pre pridelenie maturitného kódu.

 
 

Súbory na stiahnutie