Maturita

Školské výpočtové strediská sa spolupodieľajú na realizácii externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky na stredných školách. Hlavným realizátorom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Hlavnou úlohou ŠVS je prevádzka web portálu pre prihlasovanie žiakov na EČ a PFIČ maturitnej skúšky na adrese https://maturita.svsbb.sk. Súčasťou portálu je:

  • elektronické prihlasovanie žiakov
  • technická a programová podpora pre školy
  • aktualizácia údajov škôl a prihlásených žiakov
  • publikovanie tém a zadaní PFIČ
  • elektronická distribúcia výsledkov EČ na školy
  • zber údajov o výsledkoch PFIČ
  • tvorba štatistických výstupov
  • aktualizácia a testovanie systému

Vyhľadanie maturitného kódu školy pre Maturitu 2017

Do každého z vyhľadávacích polí zadajte maximálne jedno slovo (napr. názov školy, ulicu, obec...) a zvoľte podmienku vyhľadávania A ak sa obe slová majú náchádzať v údajoch školy alebo zvoľte podmienku ALEBO ak sa má v údajoch školy nachádzať aspoň jedno zo slov. Zadaný text sa vyhľadáva v údajoch školy v položkách názov, adresa, ulica, PSČ a kód školy (IČO). V prípade, že školu nemôžete nájsť, postupujte podľa pokynov NÚCEMu pre pridelenie maturitného kódu.

 
 

Súbory na stiahnutie

Pokyny pre predsedov komisií 515,19 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre školských koordinátorov 682,18 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre administrátorov VUJ 430,63 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre administrátorov SJSL 473,87 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre administrátorov MAT (MJ) 365,44 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre administrátorov MAT 365,10 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre administrátorov CJ 700,97 kB 11. 2. 2019
Pokyny na vyplňovanie OH - maďarsky 293,62 kB 11. 2. 2019
Pokyny na vyplňovanie OH 295,57 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou VUJ 344,18 kB 11. 2. 2019
Pokyny pre hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou CJ 381,77 kB 11. 2. 2019
Pokyny na hodnotenie PFIČ MS - VUJ 852,12 kB 11. 2. 2019
Pokyny na hodnotenie PFIČ MS - SJSL 846,77 kB 11. 2. 2019
Pokyny a kritériá na hodnotenie PFIČ MS - CJ 497,54 kB 11. 2. 2019
Kritériá na hodnotenie PFIČ MS - VUJ 288,84 kB 11. 2. 2019
Kritériá na hodnotenie PFIČ MS - SJSL 265,31 kB 11. 2. 2019
Základné informácie k MS 2019 504,17 kB 11. 2. 2019
Usmernenie pre prihlasovanie žiakov so ZZ na MS 2019 682,48 kB 11. 2. 2019
Informácie o MS 2019 - SOŠ a konzervatóriá s VUJ slovenským 351,39 kB 11. 2. 2019
Informácie o MS 2019 - SOŠ a konzervatóriá s VUJ maďarským 354,33 kB 11. 2. 2019
Informácie o MS 2019 - gymnáziá s VUJ ukrajinským 346,16 kB 11. 2. 2019
Informácie o MS 2019 - gymnáziá s VUJ slovenským 346,72 kB 11. 2. 2019
Informácie o MS 2019 - gymnáziá s VUJ maďarským 348,38 kB 11. 2. 2019
Informácie o MS 2019 - bilingválne 385,90 kB 11. 2. 2019
Informácie o MS 2019 - bilingválne gymnáziá 380,97 kB 11. 2. 2019
Žiadosť o pridelenie kódu školy pre účely maturitnej skúšky 240,04 kB 11. 2. 2019