23. októbra 2018   
Informácia Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov
Pripravujeme 2.ročník súťaže stredoškolákov v tvorivosti, modelovaní a kreativite 3D tlač . Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR - pracovisko ŠVS Banská Bystrica Školské kolá-realizovať do 19.2.2019. Celoštátne kolo sa uskutoční 21.3.2019 v CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica Org.poriadok
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB

6. marca 2017   
Informácia Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov
3D tlač je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov. Poslaním súťaže 3D tlač - u je:
1.Ukázať žiakom stredných škôl možnosti 3D tlače a pritiahnuť ich k následnému štúdiu technických oborov na vysokých školách.
2.Prezentovať mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem.
Pozri video-3D tlač. Pozri video- Farebná 3D tlač.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI SR-ŠVS BB